Vikarmskranar

Våra vikarmskranar är utstationerade på hamnarna i Härnösand och Söråker. Vikarmskranarna är det effektivaste sättet att lasta på och av t ex trävaror från fartyg. Jämfört med vanliga kranar med bom och vajer finns det stora tidsvinster att hämta vid en övergång till vikarmskranar. Är du intresserad av vad vi kan tillföra ditt företag, tag kontakt med Roseanne Forslund på telefon 070-349 03 82 eller e-post: roseanne.forslund@harnosandskranlyft.se

Vi använder oss av vikarmskranar från svenska Multidocker. Dessa maskiner har torn från Caterpillar. Den höga arbetsplatsen med framskjutbar hytt ger god sikt ned i lastrummen och bidrar till ett högt arbetstempo samt säker lastning och lossning från och till fartyget. Föraren behöver inte dirigeras av en flaggman.